ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МАСТЕРСТВА, ПОСТОЯНСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
THREE DECADES OF INTEGRITY AND CRAFTMANSHIP

„Описание проект BG16RFOP002-2.089-4846-C01“

16.11.2021

"РеТех СД“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

„Описание проект BG16RFOP002-2.089-4846-C01“
This website is using cookies. By using our website you agree to the use of cookies. Read more on privacy policy